U trgovini – srpski jezik

Odaberite pravilni odgovor.

Vprašanje 1 / 3
Dobar dan. Da li imate _____?
svežeg hleba
svježeg kruha