U kafiću - hrvatski jezik

Odaberite pravilni odgovor.

Vprašanje 1 / 4
Ja bih jednu _____.
kavu
kafu